Slochteren

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Stichting De Drieborgentocht Slochteren, ingeschreven onder KvK nummer 01164034  (hierna “Stichting De Drieborgentocht Slochteren”), uit welke persoonsgegevens Stichting De Drieborgentocht Slochteren verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

Stichting De Drieborgentocht Slochteren respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.Drieborgentocht.nl , haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Stichting De Drieborgentocht Slochteren worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Stichting De Drieborgentocht Slochteren te maken hebben. Stichting De Drieborgentocht Slochteren houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Stichting De Drieborgentocht Slochteren of wanneer u anderszins contact heeft Stichting De Drieborgentocht Slochteren, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Stichting De Drieborgentocht Slochteren, legt Stichting De Drieborgentocht Slochteren de door u opgegeven gegevens vast. Stichting De Drieborgentocht Slochteren bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Stichting De Drieborgentocht Slochteren gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Stichting De Drieborgentocht Slochteren of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Stichting De Drieborgentocht Slochteren naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Stichting De Drieborgentocht Slochteren bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stichting De Drieborgentocht Slochteren te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Stichting De Drieborgentocht Slochteren kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting De Drieborgentocht Slochteren raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Stichting De Drieborgentocht Slochteren opnemen door het sturen van een e-mail naar:  . Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Stichting De Drieborgentocht Slochteren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Auteursrecht privacyverklaring

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Stichting De Drieborgentocht Slochteren via info@drieborgentocht.nl