Drieborgentocht 2021

 

Beste mensen,

 

ZIE OOK ONZE  LAATSTE DRINGENDE OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN GEVRAAGD!!!

Langs deze weg willen wij u graag informeren over de 21e tocht die wordt gehouden op zondag 5 September 2021. LET OP ALLE WIJZIGINGEN!!!
 
   

 *Aanmelding

In de bijlage van de verstuurde mail vindt u het aanmeldingsformulier. Denk er om VOL=VOL.  Maximaal 100 voertuigen.

*Sluitingsdatum

Het aanmelden is mogelijk tot 15 juli. De aanmelding is pas definitief na betaling op :

NL06 RABO 0154063010 t.n.v. Stichting Drieborgentocht Slochteren.

Zodra de inschrijving is gesloten zullen wij 2 groepen gaan indelen en uw startgegevens (zonder startnummer) op onze site in deze groepen vermelden.

 

*Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is € 25,00 per deelnemende auto, incl. 2 personen. 

*Starttijden per groep van 50 auto’s!!!
1ste groep aanmelden om 9.00 uur en vertrekken om 9.45 uur
2de groep aanmelden om  10.00 uur en vetrekken om 10.45 uur
LET OP, U KUNT ZICH NIET EERDER AANMELDEN DAN DE AANGEGEVEN TIJDEN!!  
Na binnenkomst ontvangt u uw benodigdheden. Tevens wordt u een kopje koffie/thee en koek aangeboden, deze kunt u bij uw eigen auto nuttigen, dit om groepsvorming te vermijden.

* Aankomst terug bij de Fraeylemaborg:

Wij verwachten u uiterlijk 16.30 uur terug op het Borgterrein.  U kunt uw opdrachtenformulier inleveren.  ( Er zijn prachtige prijzen te winnen!) Hoe de prijsuitreiking zal plaatsvinden kunt u ook op onze site lezen.
Aangezien het onze laatste oldtimertocht is die wij als huidige bestuur organiseren, willen wij u bij terugkomst graag persoonlijk bedanken voor uw deelname en een attentie overhandigen.

*TIP Volg onze site, www.drieborgentocht.nl  voor nieuwe informatie houden wij u graag langs deze weg op de hoogte, zie “Nieuws van het Bestuur”!

*Contactgegevens:

E-mail:   Telefoonnummer: 0598-393067 of 0598-491322 (na 18.00 uur).

 

Contactpersonen :

J.A. Steenhuis                 D. v.d. Veen

Oude Tol 1                      Hoofdweg 107

9656 PH Spijkerboor     9619 PC Froombosch

                                              

Wilt u zich aanmelden, dan vragen wij u het formulier in te vullen en vóór 15 juli per mail of

per post naar (Oude Tol 1, 9656 PH, Spijkerboor) te sturen. Tevens is het mogelijk om u via het aanmeldingsformulier op onze website aan te melden.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
HET BESTUUR